Povijest Vrtića

Povijest vrtića

O nama

Dječji vrtić OSMIJEH je predškolska ustanova u gradu Šibeniku koju su osnovale Katica Ercegović i Franka Ercegović iz Šibenika.

Program rada Ustanove odvija se sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja u RH i zadovoljava dio javnih potreba jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Šibenika, Općine Bilice i Općine Unešić u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Svi programi rada s djecom se realiziraju sukladno važećim propisima za dječji vrtić, Zakonu o ranom i predškolskom odgoju te Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

U obiteljskom okruženju Dječji vrtić Osmijeh djeluje te zapošljava 34, većinom visoko obrazovanih djelatnika.

Velika energija i sredstva ulažu se u edukacije i stručno osposobljavanje djelatnika sa svrhom stjecanja kvalitetnog, kreativnog i kompetentnog tima Dječjeg vrtića.

Naša vizija:

Vizija vrtića je razvoj kvalitete provođenja odgojno-obrazovne djelatnosti, stvaranje poticajnog i bogatog materijalnog okruženja te kreiranje aktivnosti koje će je učiniti jedinstvenom i drugačijom od ostalih, stvoriti vrtić po mjeri i za dobrobit djeteta.

Naša misija:

Misija vrtića je osigurati poticajno okruženje u kojem će se svako dijete na prirodan i spontan način osjećati sigurno i stjecati znanja, vještine i navike potrebne za život u zajednici koja ga okružuje.

Također, stvoriti uvjete za odgoj i učenje djece kako bi kroz druženje i igru u okruženju svojih vršnjaka razvijali osjećaj osobne vrijednosti i pozitivnih osobina kao što su samopouzdanje, emocionalna stabilnost, radoznalost i empatija.

Važan je i kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih, što efikasnije odgojno-obrazovno djelovanje odgojitelja, te kontinuirano unapređenje partnerstva s roditeljima i širom društvenom zajednicom.

Naš put:

Potičemo djecu da kroz druženje i igru u okruženju svojih vršnjaka razvijaju osjećaj osobne vrijednosti i pozitivne osobine kao što su samopouzdanje, emocionalna stabilnost, radoznalost i empatija.

Usmjereni smo na stalno unapređivanje odgojno obrazovnog rada s djecom vrtićke dobi težeći tomu da naši vrtići budu mjesto sigurnosti, ugode, prijateljstva, obiteljske atmosfere, slobode izbora i raznovrsnih poticaja za svu našu djecu.

Naši ciljevi:

zadovoljavanje djetetovih potreba i interesa te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja svakog djeteta

cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala

poticanje stvaranja pozitivne slike o sebi svakog djeteta, prihvaćanje međusobnih različitosti te usvajanje osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada

stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj

njegovanje mirotvornog ponašanja

stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno – poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete

u realizaciji programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike

Što nas čini posebnima?

SURADNJA S RODITELJIMA

Ponosni smo na suradnju s roditeljima koja se temelji na partnerskom odnosu za dobrobit djece.

Svojim programom i organizacijom rada prilagodili smo se roditeljima zaposlenima u smjenskom radu.

U listopadu 2012. godine psihologinja, pedagoginja i odgajateljica završile su trodnevnu edukaciju za provođenje programa „Rastimo zajedno“ te dobile potvrdu za provođenje programa u našem vrtiću. UNICEF ov program kao podrška sretnom roditeljstvu.

OBOGAĆENI PROGRAMI:

Integrirani program engleskog jezika

Kraći program engleskog jezika

Integrirani Eko program

Kraći program glazbenog odgoja

Integrirani program predškole

Kraći program predškole

Integrirani sportski program + obuka neplivača

Integrirani dramsko-scenski program

Integrirani program za poticanje darovitosti kod djece

SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA:

HNK ŠIBENIK (sudjelovanje na Danima lutkarstva)

Eko udruga Argonauta (izleti, predstave, eko radionice)

NP Krka - Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac

Gradska knjižnica

Plivački klub More

Međunarodni dječji festival

OŠ Meterize

Caritas

Dom za starije i nemoćne „Cvjetni dom“, Šibenik

Društvo „Naša djeca“

HGSS, JVP Šibenik, MUP Šibenik

PD Promina - Sokolarski centar

Humanitarni rad:

Prikupljanje čepova za Udrugu oboljelih od leukemije

Prikupljanje potrepština za korisnike Caritasa

Prikupljanje novčanih sredstava za bolesnu djecu

Prikupljanje donacija za ugrožene životinje

STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA :

Prezentacija rada na svim važnim događajima u našoj državi

Regionalne i državne razine (Smotre projekata)

Edukacije djelatnika u Stručno-razvojnim centrima za obogaćene programe

Edukaciju djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova za primjenu CAP programa

CAP (Child Assault Prevention) program je primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe.

CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.

Jedan je od najobuhvatnijih i najinovativnijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu. CAP je program Međunarodnog centra za prevenciju napada (International Center for Assault Prevention – ICAP).