Odluka o Upisu

Odluka o Upisu

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

ŠIBENIK

Bana Josipa Jelačića 13f

Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Osmijeh,Šibenik donijelo je:

ODLUKU

o upisu djece u programe

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.

Grad Šibenik je u suradnji s dječjim vrtićima na gradskom području, osigurao provedbu projekta eUpisa djece u dječje vrtiće. Posebno naglašavamo da je riječ o novom projektu koji za cilj ima osigurati što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djeteta u dječji vrtić iz udobnosti svog doma.

KAKO KRENUTI S PRIJAVOM U SUSTAV EUPISI?

Sustavu eUpisi možete pristupiti na ovom linku www.eupisi.sibenik.hr.

Svaki roditelj koji želi elektronski prijaviti dijete u vrtić morat će proći registracijski proces koji ide sljedećim redoslijedom:

 1. Otvaranje web stranice na kojoj se nalaze osnovne informacije o proceduri za otvaranje korisničkog računa.

 2. Unos općih podataka (koje sustav pamti) - Ime, prezime, Korisničko Ime, Inicijalna Lozinka, Aktivna Email Adresa

 3. Po završetku popunjavanja aktivacijskog procesa, koristite tipku SPREMI. Zatim vam sustav na mail adresu koju ste naveli u prijavi šalje aktivacijski mail.

 4. Po otvaranju linka za aktivaciju iz maila koji vam je sustav poslao potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku koju ste sami definirali u prijavi. Nakon ovog odrađenog koraka prijavljeni ste u sustav.

NAKON PRIJAVE U SUSTAV IMATE MOGUĆNOST PREGLEDA DETALJNIH UPUTA KAKO NASTAVITI SA PRIJAVOM DJETETA U VRTIĆ.

Pozivamo roditelje i/ili staratelje djece predškolske dobi koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja da se prijave radi UPISA DJECE  u Dječji  vrtić Osmijeh, Šibenik.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis podnosi se putem sustava eUpisi (www.eupisi.sibenik.hr. )

Od 06.04.2021. do 16.04.2021. godine i to za ostvarivanje slijedećih programa:

 1. REDOVITI 10 – SATNI  PROGRAM u petodnevnom radnom tjednu. Za svu djecu  koja do 31. kolovoza 2021. god. navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu.
 2. PROGRAM  PREDŠKOLE  INTEGRIRAN U REDOVAN PROGRAM. Za djecu rođenu do 31.03.2016.g.

II. OSNOVNI DOKUMENTI

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelj ili staratelj predaje slijedeću dokumentaciju:

1. Obrazac prijave

 • ne prilaže se već pri ispunjavanju u aplikaciji eUpisi se dokument sam generira za djecu s područja grada Šibenika
 • za djecu s područja općine Bilice dokument se skida sa stranice vrtića www.dvosmijeh ili preuzima u upravi dječjeg vrtića

2. Upitnik za roditelje (izdaje Vrtić), preuzeti na stranici vrtića www.dvosmijeh ili u upravi vrtića

3. Rodni list djeteta (preslika)

4. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci) za djecu s područja grada Šibenika

  5. Za djecu s područja općine Bilice potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice oba roditelja

6. Liječnička svjedožba

7. Fotokopija kartona procijepljenosti djeteta

III. DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 4. Za dijete s teškoćama u razvoju  -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i medicinska dokumentacija
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja; potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju; Pravomoćna presuda o razvodu braka
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 8. Potvrda o smjenskom radu oba roditelja kao dokaz za smjenski vrtić
 9. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati  upisa (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece)  bit će objavljeni na oglasnoj ploči DV Osmijeh, do 14. svibnja 2021. godine, a roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića.

IV. Upis

Djeca primljena slijedom obavijesti upisuju se u dječji  vrtić početkom  pedagoške godine (1. rujna 2021.g.), a djeca s liste čekanja tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o ostvarivanju programa – od 1.lipnja do 1. srpnja 2021.godine.

UPRAVNO VIJEĆE

 DV OSMIJEH, ŠIBENIK

Šibenik, 26. ožujka. 2021. godine