Javna Objava Upisa

Javna Objava Upisa

Na temelju Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Osmijeh, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh objavljuje:

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./ 2022. GODINU

Zahtjevi za upis podnosit će se od 06.04.2021. godine do 16.04.2021. godine na web stranici www.eupisi.sibenik.hr, a roditelji djece s područja Općine Bilica podnose zahtjev za upis u Upravi Dječjeg vrtića.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada  Šibenika i općine Bilice za djecu koja navršavaju:

  • za redovni program jaslica  (jednu godinu života do 31.8.2021.g.)
  • za redovni program vrtića ( od tri godine do polaska u školu)
  • za kraći program predškole (djeca koja do 31.3.2022. imaju navršenih 6 godina života)

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Osmijeh.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika o upisu, a generira se ispunjavajući upitnik na web stranici www.eupisi.sibenik.hr. Dok za roditelje djece sa područja Općine Bilice zahtjev za upis djeteta mogu preuzeti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Osmijeh www.dvosmijeh.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju.

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama vrtića do 14. svibnja 2021.g. te će se pojedinačno obavijestiti roditelji primljene djece. Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 10 radnih dana od dana objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Osmijeh.

Sve obavijesti vezane za upis mogu se dobiti na telefon vrtića 022 333-036 ili na broj mobitela 095 753 7531 svakog radnog dana u vremenu od 8.00 – 15.00 sati.